به گزارش خبرگزاری برنا ، دکتر سید مهدی طباطبایی اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از علل عمده مرگ نوزادان ابتلا به عفونت هاست بنابراین به منظور کاهش عفونت در نوزادان اقدامات و مداخلاتی نظیر ارتقای برنامه های کنترل عفونت در سطح یک در حال پیگیری و اجراست.

وی ادامه داد: هم اینک با اجرای برنامه های محوری پیشگیری از مرگ مادران و نوزادان پوشش مراقبت سه تا پنج روزگی نوزادان در حوزه این دانشگاه از 38.9 درصد در سال 94 به 76.7 درصد در سال 96 افزایش یافت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: با عنایت به غربالگری علائم خطر نوزادی مثل زردی و بررسی از نظر موفقیت در امر تغذیه نوزاد با شیر مادر لازم است مداخلات لازم در خصوص ارتقای کمی و کیفی مراقبت های نوزادان ادامه یابد و همچنین مشاوران خدمات لازم را به مادران ارائه می دهند.