به گزارش خبرگزاری برنا ، مجتبی شجاعی در نشست با کسبه و بازاریان دلگان اظهار داشت: در این مدت 380 پرونده تخلف اقتصادی در این شهرستان تشکیل و متخلفان آنها به پرداخت سه میلیارد و 700 میلیون ریال جریمه شدند.

وی با اشاره به اهمیت توجه بازاریان و اصناف به وضعیت اقتصادی کشور گفت: اصناف، بازاریان و کسبه ها ازاوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نقش بسزایی نسبت به حفظ نظام و کشور داشته اند.

فرماندار دلگان افزود: کسبه ها و بازاریان با اتحاد و همدلی خود توانستند به فرمان امام خمینی(ره) لبیک گویند و در کنار سایر نیروهای انقلابی نقش اصلی خودشان را برای پیروزی انقلاب اسلامی رقم بزنند.

وی افزود: بدخواهان این نظام الهی با استفاده از روزنه های داخلی و افراد فریب خورده با روش های مختلف از جمله دخالت در قیمت ها سعی داشتند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مشکل ایجاد کنند که به فضل الهی و با هوشیاری مردم به هیچ یک از اهداف شوم خود نرسیدند.

شجاعی آگاهی و شجاعت کسبه و بازاریان دلگان را یکی از راه های اصلی پیروزی بر نقشه های شوم دشمنان دانست و گفت: کسبه و بازاریان این شهرستان با همکاری تعزیرات حکومتی به خوبی توانستند با حفظ وحدت و یکپارچگی بین خودشان بار دیگرنقشه های دشمنان را خنثی کنند.