به گزارش خبرگزاری برنا، نبی بخش داودی اظهار داشت: همچنین در این مدت 360 نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شدند.

وی با بیان اینکه آثار سوء مصرف مواد مخدر در جامعه کاملا مشهود است گفت: عدم آگاهی خانواده ها از آسیب های مختلف مواد مخدر یکی از عوامل افزایش اعتیاد در جامعه محسوب می شود.

فرماندار ایرانشهر از مراکز آموزشی به عنوان مهمترین کانون برای آگاهی جوانان و نوجوانان در برابر مضرات مواد مخدر یاد کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه، کارگاه‌های آموزشی، افزایش آگاه ‌سازی نسل جوان و نوجوان از مضرات مواد مخدر توسط اساتید مربوطه باید مورد توجه جدی دست ‌اندرکاران آموزش قرار گیرد.

داودی تصریح کرد: دشمنان به صورت مستمر و پیوسته با ایجاد برنامه های مبتذل فرهنگی و همچنین تولید انواع مواد مخدر جدید بدنبال تخریب و انحراف جوانان کشور هستند.