به گزارش خبرگزاری برنا، علیرضا جلال زایی اظهار کرد: در مرداد ماه امسال نماینده ای از شورای یونسکو به ایران آمد که 46 اثر ایران را نشان یونسکو دادند.
وی بیان کرد: در این راستا سیستان وبلوچستان دومین استان ایران بعد از اصفهان در فهرست جهانی یونسکو شد که این اثرها شامل شامل خامه دوزی _ مریم قادری، سوزن دوزی _ فرنگیس جمال زهی و سوزن دوزی گل بی بی جمال زهی می باشد.
به گفته این مسئول، آخرین باری که این اتفاق برای سیستان وبلوچستان رقم خورد در سال 90 بود که پس از آن تا به امروز اثری در یونسکو از استان ثبت نشده بود که با پیگیری های صورت گرفته این اتفاق خوشایند انجام و تاکنون هفت اثر از سیستان وبلوچستان موفق به کسب نشان مهر اصالت یونسکو شد.
به گزارش عصرهامون سوزن دوزی، خامه دوزی، سفال کلپورگان، سواس و پریوار دوزی از جمله مهمترین آثار صنایع دستی سیستان و بلوچستان هستند که با توجه به کیفیت، ترکیب رنگ، نحوه تولید، خلاقیت و نوآوری موفق به کسب نشان ملی مرغوبیت شدند.