به گزارش خبرگزاری برنا، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،در حکمی عبدالرحیم کردی را در سمت مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ـصنعتی چابهار ابقا کرد.

در حکم مرتضی بانک آمده است:

با عنایت به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ. صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۸۷۴/ ت ۵۶۰۴۶ ک مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، به موجب این ابلاغ عضویت جنابعالی به عنوان «عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ. صنعتی چابهار» به مدت سه سال تمدید می‌گردد.

با عنایت به نقش پر اهمیت منطقه آزاد چابهار از جنابعالی انتظار می‌رود در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات و سرمایه گذاری و همچنین انتقال فناوری‌های پیشرفته، ارائه خدمات و تسهیلات مناسب در راستای حمایت از تولید داخلی و حضور فعال در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی، ضمن اتکال به ایزد متعال و تعامل و همکاری با سایر اعضای هیات مدیره زمینه تحقق اهداف مورد نظر را در منطقه فراهم آورید.

توفیق روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.