به گزارش خبرگزاری برنا، ،نشست هم اندیشی مسئولین ورزش بانوان منطقه چهار کشور با حضور کرد مدیرکل ورزش و جوانان استان، مسئولین ورزش بانوان سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی بمیزبانی زاهدان برگزار گردید.

هدف از برگزاری این نشست تخصصی، استفاده بهینه از منابع موجود در استان های هم منطقه، تجربه اندوزی و تبادل اطلاعات، کشف استعدادهای بالقوه با بهره گیری از دانش، توان مربیان و متخصصین استان‌های هم منطقه و هم گروه می باشد.
از مهمترین مبحث مطرح شده در بین مسئولین ورزش بانوان منطقه چهار کشور، بهره گیری از توان مربیان تیم ملی که در استانهای هم منطقه مشغول فعالیت هستند، می تواند نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت ورزش بانوان در منطقه داشته باشد.
تقویت و تحکیم ارتباطات مسئولین ورزش بانوان استانها، تبادل تجارب و دانش افزایی نقش موثری در ارتقا شاخص های ورزش بانوان با توجه به پتانسیل های موجود در هر استان خواهد داشت.

همچنین مقرر شد، استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای ورزش بانوان در رشته‌های مورد هدف دوره های آموزشی (مربیگری، داوری، ارتقا و ...)، همچنین برگزاری جشنواره ها، مسابقات و اردوها هر ماه بصورت چرخشی برگزار کنند.