به گزارش خبرگزاری برنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شهرستان ایرانشهر شد.

شرکت در نشست شورای اداری و دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر از جمله برنامه های سفر وزیر ارشاد به ایرانشهراست.

سفر به چابهار از دیگر برنامه های پیش بینی شده سفروزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جنوب سیستان و بلوچستان است.