به گزارش خبرگزاری برنا، حامد فکور اظهار داشت: این خانه ورزش روستایی دارای تجهیزاتی همچون دارت، فوتبال دستی، تنیس روی میز و شطرنج است.

وی بیان کرد: با راه اندازی این خانه ورزش روستایی جوانان و نوجوانان روستای گزگر با جمعیتی افزون بر هزار نفر از خدمات این مجموعه بهره مند می شوند.

رئیس اداره ورزش و جوانان دلگان گفت: خانه های ورزش روستایی نقش بسزایی در افزایش مشارکت بانوان روستایی در امر ورزش دارند.

وی بیان کرد: خانه های ورزش روستایی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در سطح روستاها و توسعه ورزش روستایی و پرکردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در روستاها با مشارکت فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی، ستاد مبارزه بامواد مخدر و وزارت ورزش و جوانان کشور تجهیز می شوند.