به گزارش خبرگزاری برنا، استاندار سیستان وبلوچستان در جلسه مشترک شورای مسکن و ستاد باز آفرینی شهری گفت : از ریشه های اساسی حاشیه نشینی، خشکسالی های  متوالی  و طمع عده ای افراد فرصت طلب است که به عنوان زمین خوار در پشت افراد مستحق پنهان هستند.
موهبتی یکی از وظایف اساسی ستاد بازآفرینی را حفظ هویت سندی مردم استان بیان کرد و اظهار داشت: هویت شناسنامه ای و هویت سندی، دو هدف مهم و اساسی طرح ساماندهی است که نیاز به متولی توانمند و آگاه در این خصوص داریم . 
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: در تلاش هستیم تا بتوانیم با استفاده از تمام ظرفیت های ملی و استانی گام مهمی برای ایجاد سکونت گاههای قابل استفاده در بخشی از شهر چابهار و محلات زاهدان برداریم . 
تابش گفت : این سفر به منظور شناخت بیش از پیش مناطق سیستان و بلوچستان و آشنایی محیطی است که بتوانیم بصورت دقیق تر در زمان های مقرر با اعتباراتی که اختصاص داده می شود ساماندهی حاشیه شهرها را انجام دهیم.