به گزارش خبرگزاری برنا، محبعلی سیستانی پرورش ماهی خاویاری را یکی از مناسب ترین سرمایه گذاری ها در بخش شیلات حوزه سیستان عنوان کرد و گفت: کار امکان سنجی پرورش ماهی خاویار در منطقه سیستان به صورت کامل صورت گرفته است.

وی اذعان کرد: این اقدام پژوهشی توسط کارگروهی تخصصی متشکل از کارشناسان اداره کل شیلات سیستان و اساتید پژوهشکده بین المللی تالاب هامون دانشگاه زابل انجام شد.

سیستانی گفت: طی تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته مشخص شد که  قابلیت پرورش سه گونه ماهی خاویاری در سیستان وجود دارد.

وی ادامه داد: فیل ماهی، تاس ماهی ایرانی، اوزون برون سه گونه ماهی خاویاری هستند که  قابلیت رشد و تکثیر در شرایط اقلیمی این حوزه را دارند.

مدیرکل شیلات سیستان ضمن بیان این که تلاش می کنیم تا حتما جذب سرمایه گذار و مشارکت بخش خصوصی در این امر داشته باشیم تصریح کرد: هم اکنون در مرحله بعدی کار یعنی تعیین اهداف و اولویت ها هستیم.

وی در پایان تاکید کرد: تاکید ما بر تکثیر این ماهیان است اما در صورتی که این امر توجیه کافی نداشته باشد، تولید خاویار خوراکی و پرورش با هدف تولید گوشت را به طور جدی دنبال خواهیم کرد.