به گزارش خبرگزاری برنا، حسن خمر اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام  ۳۶۰۰تن ذرت و سویا بین دامداران و مرغداران سیستان و بلوچستان توزیع می‌کند.

وی افزود: در قالب برنامه‌های حمایتی از تولیدکنندگان به تشکل ها و تولید کنندگان بخش دام و طیور سیستان وبلوچستان  ۳۶۰۰تن نهاده دامی ذرت و سویا در سطح استان توزیع خواهدشد.

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام سیستان و بلوچستان افزود: از ابتدای سال  تاکنون ۱۳هزارو۹۰۰تن  نهاده دامی شامل ۵۰۴۰تن جو، ۷۳۰۰تن ذرت و۱۵۶۰تن سویا بین دامداران و مرغداران سیستان وبلوچستان توزیع شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی و کاهش تولید علوفه در استان با هدف حمایت از تولید وتولیدکنندگان  

از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور  نهاده های دامی تامین وبه صورت یارانه دار و با قمیت هر کیلو ذرت ۱۳۵۰۰ریال وسویا به قیمت هرکیلو۲۴۵۰۰ریال به مرغداران و دامداران  درب شرکت تحویل می‌شود.