به گزارش خبرگزاری برنا، حمید ریگی گفت: مأمورین اجرایی این اداره حین گشت زنی درمناطق و عرصه‌های طبیعی شهرستان زاهدان جهت جلوگیری از شکار و صید غیر مجاز موفق به دستگیری یک نفر شکارچی متخلف شدند.

ریگی افزود: در این زمینه یک نفر متخلف درحین شروع به شکار دستگیر شده و ازمتخلف مذکور یک قبضه سلاح شکاری و سایر ادوات شکار کشف شد.

وی افزود: شکارچی غیر مجاز پس از تشکیل پرونده به جرم شروع به شکار حیوانات وحشی حمایت شده، به مراجع قضایی معرفی شدند.