به گزارش خبرگزاری برنا، برای این 42 طرح که در بخش سرباز این شهرستان اجرا شده ، بیش از 400 میلیارد ریال هزینه شده است.
این طرحها شامل‌ 6 طرح برق رسانی و توسعه شبکه برق روستایی ، ۲۶ طرح دهیاریها از جمله افتتاح مجتمع تفریحی رفاهی عزت و مهرک روستای پیردان ، سنگ فرش کوچه ها و معابر روستایی ، بهره برداری از هفت طرح آموزش و پرورش شامل افتتاح مدارس روستاهای انزا جمیدر و گنج آباد و افتتاح منازل مسکونی مدد جویی بود.