به گزارش خبرگزاری برنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در حاشیه مراسم افتتاح این ساختمان اظهار داشت: این پروژه با زیربنای 850 مترمربع و اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال و با هدف ارائه خدمت بهتر به مراجعان و شهروندان شهرستان فنوج احداث و تجهیز شده است.

دکتر محمدمهران امینی فرد ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه شهرستان فنوج و لزوم ارتقاء شاخص های بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات کیفی به شهروندان علاوه بر پروژه یادشده آزمایشگاه رفرانس و احداث و تجهیز مرکز فوریت های پزشکی افتتاح و فاز نخست بیمارستان 64 تخت خوابی این شهرستان با اعتبار 95 میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

وی با اشاره به تجهیز و راه اندازی مرکز درمان بستر فنوج اظهار داشت: اکثر تجهیزات مورد نیاز این مرکز خریداری و نصب شده و اکنون ویزیت سرپایی بیماران فعال و متخصص داخلی نیز درحال ارائه خدمات درمانی است و متخصص اطفال نیز ماه آینده مستقر خواهد شد و به امیدخدا در چندماه آتی خدمات درمانی بیمارستان 64 تخت خوابی فنوج با 5 نفر متخصص ارائه خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر تصریح کرد: اورژانس سوانح بیمارستان فنوج با زیربنای 700 مترمربع و اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال و طی بازه زمانی یکساله احداث و بهره برداری می شود.