به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه، با اشاره به همزمانی سیرک ورشو و حمله تروریستی در شرق ایران نوشت:

" آیا اتفاقی است که درست همزمان با شروع سیرک ورشو ایران مورد حمله تروریستی قرار می گیرد؟! مخصوصا اینکه در همان روز هم کیشان این تروریست ها از خیابان های ورشو (این سیرک را) تشویق و با ربات های توییتری حمایت می کنند؟! ظاهراً قرار است آمریکا همیشه انتخاب های اشتباه ولی انتظار نتایج متفاوت داشته باشد."