به گزارش خبرگزاری برنا، احمد علی موهبتی گفت: دست اندرکاران و صاحبان زر و زور و تزویر خیلی تلاش کردند که مردم را از انقلاب ناامید و زمینه عدم حضور آنان را در صحنه راهپیمایی فراهم کنند ولی به کوری چشم دشمنان مردم سیستان و بلوچستان همپای ملت ایران حضور چشمگیر در راهپیمایی 22 بهمن داشتند.

وی افزود: دشمنان از راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم سیستان و بلوچستان عصبانی شده بودند به همین دلیل اقدام کور و جاهلانه حمله انتحاری به اتوبوس حامل پاسداران را طراحی کردند.