به گزارش خبرگزاری برنا،مولوی حافظ اسماعیل ملازهی گفت: عده ای با ایجاد شایعه در فضای مجازی به دنبال ایجاد اختلاف و تلخ کردن کام مردم هستند.