به گزارش خبرگزاری برنا، عمر بلوچ اظهار داشت: در گام نخست پنج مکان ورزشی چابهار شامل سالن ورزشی کوثر چابهار، چمن مصنوعی روستای گارکندی، چمن مصنوعی تیس، سالن ورزشی تیس و سالن ورزشی نگور با اجاره سه ساله واگذار می شود.
وی افزود: متقاضیان واجد شرایط می توانند برای نام نویسی به دفتر پیشخوان دولت و یا به سامانه ستاد ایران به نشانی http/ setadiran/setad/ cms مراجعه کنند.
رئیس اداره ورزش و جوانان چابهار گفت: ورزش باعث توسعه و نشاط در زندگی می شود و از این رو جلوگیری از موازی کاری بین ارگانهای دولتی، اطلاع رسانی پایگاه های غنی طرح اوقات فراغت و توجه به اوقات فراغت جوانان در تابستان در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: ورزش باعث جلوگیری از بلایای اجتماعی و صدمات انسانی می شود.