به گزارش خبرگزاری برنا ، در این جلسه معاون سیاسی، امنیتی فرماندار خاش ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: تدوین برنامه های مناسب و جامع برای غنی سازی اوقات فراغت نسل جوان از مهمترین شیوه های مقابله با آسیب های اجتماعی و فرهنگی می باشد.

قهرمانی گفت: ارزش گذاری و برنامه ریزی برای پرکردن ساعات فراغت جوانان و نوجوانان جامعه ضروری است.
وی بر تدوین و برنامه ریزی های طرح اوقات فراغت تاکید کرد و افزود : باید جوانان را به خوبی باور کنیم و زمینه حضور جوانان را در جامعه بیش از پیش فراهم نماییم و با جهت دادن برنامه ها به سمت جلب مشارکت خانواده ها با محوریت کار و مهارت های زندگی، نشاط و شادابی را در بین آحاد افراد جامعه گسترش دهیم.
وی در ادامه تصریح کرد: باید نقاط ضعف را به حداقل و نقاط قوت رابیش از گذشته تقویت نماییم و برنامه های اوقات فراغت را غنی سازی نماییم و این مستلزم تخصصی نمودن برنامه ها می باشد.
قهرمانی افزود :باید به سمت و سوی برنامه های کیفی رفت و هرچه قدر کیفیت برنامه ها را بالا ببریم در انجام برنامه ها موفق تر خواهیم بود.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خاش نیز در این جلسه، اظهار داشت: دستگاههای مسئول می توانند با تعامل، همکاری و مدیریت امکانات ضمن پرهیز از موازی کاری در زمینه بهتر اجرا شدن این برنامه ها برای جوانان گام بردارند.
مسافر شهنوازی ارزیابی از برنامه های اجرا شده در طول یک مدت را به عنوان یک اصل مهم و پذیرفته شده دانست و افزود: بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های اوقات فراغت می تواند در برنامه ریزی بهتر و شایسته تر آن در آینده تأثیرگذار باشد که در این رابطه پیشنهاد تشکیل یک کمیته ارزیابی عملکرد و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه های ستاد اوقات فراغت ضروری است.
در پایان این جلسه ضمن بیان نقطه نظرات ادارات در خصوص طرح اوقات فراغت، بیان شد اداره ورزش و جوانان شهرستان به عنوان دبیرخانه فعالیت می کند و دستگاه های ستاد ساماندهی کلیه اقدامات خود را بصورت مستند به دبیرخانه ارسال کنند و نظارت لازم بر کلیه ادارات انجام خواهد شد و اداراتی که خوب کار نموده اند تشویق می گردند.