به گزارش خبرگزاری برنا، گل محمد خیرآبادی اظهار داشت: برای ساخت این مجموعه قضایی 2 هکتار زمین پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در این مجموعه علاوه بر دادگاه عمومی واحدهای مسکونی سازمانی و شورای حل اختلاف نیز ساخته می شود.
سرپرست حوزه قضایی فنوج بیان کرد: هم اینک دادگاه عمومی این شهرستان در ساختمان استیجاری واقع شده که زمین برای ساخت ساختمان جدید از اراضی ملی اختصاص یافته است.