به گزارش خبرگزاری برنا ، نادر میرشکار گفت: پیش بینی اشتغال ۹ هزار و ۸۲۸ نفر با ۶۲۶ جواز تاسیس صنعتی با سرمایه گذاری ۱۳ هزا رو ۵۶۶ میلیارد ریال دراستان شود.

وی گفت: جواز تاسیس به مجوزی که افراد اعم از حقوقی یا حقیقی جهت انجام یک فعالیت تولیدی-اقتصادی اخذ می‌کنند گفته می‌شود و موضوعی که برای آن می‌خواهید جواز بگیرید باید با موضوع شرکت مرتبط باشد.

میرشکار افزود:شرکت‌ها و افراد در قالب واحد‌های حقیقی و حقوقی می‌توانند این جواز را دریافت کنند، به شرط آنکه قصد تاسیس یک واحد تولیدی مثل کارخانه داشته باشند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود:اولین قدم راه اندازی کارخانه یا واحد تولیدی دریافت جواز است. زمانی که قصد دریافت جواز دارید باید مشخص کنید که قرار است کارخانه برای شرکت خاصی یا فرد خاصی تاسیس شود ودر صورتی که تحت شرکت خاص است، به صورت حقوقی و در غیر این صورت به صورت حقیقی صادر می‌شود و صاحبان این جواز می‌توانند در یکی از شهرک‌های صنعتی که در متن جواز قید شده، کالا‌های مشخص شده در جواز را تولید کنند.

وی در ادامه تصریح کرد:اخذ جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یکسال اعتبار دارد و بعد از گذشت یکسال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید بوده و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی، جواز خود به خود از اعتبار خارج گشته و باطل می‌شود و این جواز تاسیس امکان انتقال به غیر را نیز دارد و مرجع صادر کننده‌ی جواز تاسیس بر حسب نوع فعالیت اقتصادی مد نظر کار سرمایه گذار متفاوت است و در حوزه تولیدات و صنایع کشاورزی و غذایی، وزارت جهاد کشاورزی؛ در حوزه‌ی کارآفرینی و مشاغل خانگی، وزارت کار و تعاون و برای عمده فعالیت‌های صنعتی، وزارت صنعت و معدن مرجع صادرکننده‌ی جوازاست.