به گزارش خبرگزاری برنا ،کشاورز مقدم افزود: جنازه این نوجوان با تلاش مردم بومی از آب بیرون کشیده شد.

وی بیان کرد: این پسر حین شنا در بند خاکی چتکول بخش پیشین به علت آشنا نبودن با شنا غرق شد . 

کشاورز مقدم با اشاره به اینکه گرمای هوا و وجود منابع آبی فراوان در پی  بارندگیهای اخیر، موجب جذب مردم به آبگیرها و سدهای این شهرستان برای تفریح و شنا شده است، افزود: آشنا نبودن به فنون شنا باعث شده در یکماه اخیر پنج نفر در شهرستان سرباز غرق شوند . 

وی خاطرنشان کرد: طی یک ماه اخیر پنج شهروند سربازی در این شهرستان غرق شده اند.

بند چتکول در فاصله 10 کیلومتری بخش پیشین شهرستان سرباز قرار دارد.