به گزارش خبرگزاری برنا ،مدیرکل ورزش و جوانان در این جلسه اظهار داشت: امروزه روابط عمومی و خبرگزاری ها پل ارتباطی میان افراد جامعه، سازمانها و نهادها می باشد لذا اهمیت و ضرورت روابط عمومی، هنرمردم‌داری، معرفی عملکردهای مثبت دستگاه و مرکز ثقل ارتباطات و اخبار است.

ادهم کرد افزود : رسالت خبرنگاران صادق بودن و انتشار اخبار بدون قصد و غرض است که خبرگزاری برنا در این امر موفق عمل کرده و امیدوارم که به موفقیت های بزرگتری دست یابد.

وی افزود : خبرگزاری برنا در انعکاس اخبار و موفقتهای ورزشی استان بخوبی عمل کرده و انتضار می رود که در حوزه جوانان و معرفی سمنها هم به همین خوبی کار شود.

وی همچنین گفت: انقلاب جدیدی در روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان و تیم کاری آن به وجود آمده است. این مایه مباهات و افتخار است که تاکنون مدیران و مسئولین دستگاه‌های اجرایی استان از انعکاس، پوشش و ارتباط روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان با تحسین یاد میکنند.

 وی انعکاس مطلوب و اثربخش فعالیت‌ها و خدمات صورت گرفته در قسمتهای مختلف روابط عمومی اداره کل، برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس، با دانش سواد رسانه ی جهت انعکاس اهداف، سیاست ها و فعالیت‌های حوزه بزرگ ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان را ستایش کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در پایان جلسه از زحمات و خدمات صادقانه و خالصانه مدیر خبرگزاری برنا استان که با همکاری تیم روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان سبب ارتقای جایگاه و نقش ورزش و جوانان استان شدند تقدیر و تشکر کرد.