به گزارش خبرگزاری برنا ، دکتر محمد نهاوندیان روز سه شنبه در ادامه سفر به استان سیستان و بلوچستان به همراه استاندار سیستان و بلوچستان وارد چابهار شد و در بازدید از اسکله صیادی کنارک با گزارش مسئولین شیلات استان، در جریان ظرفیت‌های این اسکله در حوزه صیادی و پتانسیل هایی که برای افزایش صید و توسعه گردشگری دارد قرار گرفت.

 اسکله صیادی کنارک یکی از بزرگترین و بهترین بنادر کشور است و بخش عمده ای از ماهی مورد نیاز کشور از این بندر تامین می شود و  از ظرفیت بالقوه ای برای افزایش صید برخوردار می باشد.