به گزارش خبرگزاری برنا ، حبیب رئیسی اظهار کرد:  در سال جاری با اعتباری بالغ بر۲۲میلیارد ریال در بخش های لاشار، مرکزی و بنت۲۴۰هکتار ازاراضی کشاورزی شهرستان مجهزبه سیستم نوین آبیاری خواهند شد.

وی افزود: تاکنون ۳۲۰هکتار از اراضی این شهرستان مجهزبه سیستم آبیاری تحت فشار وکم فشار شده است و در حال حاضر ۲۵نفر از کشاورزان منطقه ۱۵۰ هکتار از اراضی خود را برای اجرای سیستم آبیاری نوین (تحت فشار و کم فشار) در سامانه ثبت نام کرده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیکشهر با اشاره به اهمیت اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در شهرستان بدلیل کمبود منابع آبی وخشکسالی، عمده مشکل این شهرستان در اجرای سیستمهای نوین آبیاری را سطوح کوچک اراضی وخرده مالک بودن اراضی کشاورزان برشمرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: