به گزارش خبرگزاری برنا ، خداداد اولیایی گفت: در 4 ماهه نخست سال جاری، 92 هزار و 686 نفر ساعت آموزش، معادل 429 نفر دوره مهارتی در زندان های سیستان و بلوچستان فرا گرفته اند.

وی افزود: از مجموع 429 نفر شرکت کننده در این دوره ها، 75نفرشان آقا و 357 نفر خانم بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: منشأ بروز بسیاری از جرائم بیکاری، فقر و عدم مهارت های شغلی است، لذا توانمندسازی زندانیان در زمینه فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای در اشتغال آنان بعد از آزادی بسیار حائز اهمیت است.

اولیایی تصریح کرد: سواد آموزی، مهارت آموزی و ایجاد شرایط اشتغال برای زندانیان می‌تواند ضمن تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی موجب جلوگیری از بازگشت شان به تخلف شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: