به گزارش خبرگزاری برنا ،با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان و  جمعی ازمسئولین شهرستان آیین تکریم و معارفه معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش چابهار برگزار شد.

رخشانی در این مراسم زیربنای تحول تمدنها را  هجرت  بیان کرد و گفت :بر اساس آیات قرآن و به استناد پیام الهی هر هجرت  و تغییر و تحول باید با فکر و برنامه جدید همراه باشد.

وی اظهار کرد:  زمینه و مبنای کار در آموزش و پرورش بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری ، اسناد بالادستی  و سند تحول بنیادین ایجاد تحول و دگرگونی در بدنه آموزش و پرورش است .

رخشانی گفت  : مسئولیت مانند یک فرصت است که در راه خدمت و خدمتگزاری به جامعه و آحاد مردم باید به کارگیری شود.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش زیربنای توسعه جامعه  و توسعه زیربنای امنیت است ادامه داد : آموزش و پرورش سرمایه است و نه هزینه و می‌طلبد تا در راه رسیدن  به این مقصود با همراهی و تعامل همه افراد جامعه بیش از پیش تلاش شود .

وی بهره‌گیری از ظرفیت علما ،روحانیون، متنفذین و بزرگان طوایف در راستای جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل را مهم و ضروری بیان کرد.   

رخشانی تصریح کرد : سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش ، دانش آموزان ،همکاران فهیم فرهنگی  واولیا دانش آموزان هستند و هرچه توجه به این سه مقوله بیشترشود  سرمایه اجتماعی ارتقاء می یابد .

وی گفت :در آموزش و پرورش خط سیاسی، مذهبی و قومی وجود ندارد و اصل شایسته سالاری و توانمندی  افراد است .

مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهار کرد :در سیستان و بلوچستان برای ارتقاء شاخصها ،چندین برابر دیگر استان‌ها باید تلاش کنیم تا به نرم کشوری نزدیک شویم.

وی افزود : داشتن صداقت ،صراحت و صمیمیت از مولفه های موفقیت چند برابری در مسئولیت هاست و می تواند نتیجه کار را افزایش  و خروجی بهتری داشته باشد .

رخشانی بیان کرد :اخلاق‌مداریو محور بودن قانون دو اصل مهم کار در مجموعه تعلیم و تربیت است و در این راستا سعی کنیم تکریم و عزتمندی مجموعه همکاران فرهنگی را در دستور کار قرار دهیم.

گفتنی است :در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات حسن نوروزی در حکمی همایون امیری به عنوان معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش چابهار معرفی و منصوب شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: