به گزارش خبرگزاری برنا رضا پنجابی متراژ کل شبکه اجرا شده در سطح استان را هزار و 591 کیلومتر اعلام کرد و گفت: از این رقم، 698 کیلومتر آن در زاهدان، 370 کیلومتر درایرانشهر، 84 کیلومتر در خاش، 54 کیلومتر در زابل، 163 کیلومتر بمپور و محمدان، 23 کیلومتر بزمان و 199 کیلومتر روستایی اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع سیستان و بلوچستان نیازمند 3هزار و 15 کیلومتر شبکه گاز است، افزود: مجموع تعداد علمک نصب شده در سطح استان از ابتدای عملیات گازرسانی تاکنون 26 هزار و 964 عدد بوده که 13هزار و 843 علمک در زاهدان، 12 هزار و 315 علمک در ایرانشهر، 226 علمک در زابل و 580 علمک در بخش روستائی نصب شده است.

پنجابی تصریح کرد: همچنین تعداد اشتراک فعال در استان 38 هزار و 259 مشترک است که 24 هزار و 94 اشتراک در زاهدان، 13 هزار و 474 اشتراک در ایرانشهر، 21 اشتراک در زابل و 672 اشتراک در بخش روستائی استان واگذار شده است.

وی ادامه داد: 4 هزار و 535 مشترک از ابتدای سال جاری تاکنون به شبکه اضافه شده اند که 4 هزار و 92 اشتراک در زاهدان، 20 اشتراک در زابل، 364 اشتراک در ایرانشهر و 59اشتراک در بخش روستائی را شامل می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: