به گزارش خبرگزاری برنا ، داوود گلی اظهار داشت: مدارس ۲ شیفت صبح و عصر تمامی مقاطع شهرستان سیب و سوران برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای دانش آموزان با توجه به تدوام بارندگی تعطیل شد.
وی ادامه داد: شهرستان سیب و سوران دارای تعداد زیادی مدارس خشتی و گلی است که تداوم بارندگی‌ها امکان آسیب به مدارس را به همراه دارد.

به گفته محسن حیدری مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان؛ بر اساس خروجی نقشه های پیش یابی و مدل های جوی انتظار می رود همچنان بارش های پاییزه در استان ادامه داشته باشد به طوریکه امروز میزان بارش های قابل توجه پیش بینی می‌شود.