به گزارش خبرگزاری برنا ، حامد شهرکی گفت: به دلیل بارندگی های شدیدی که در کشور افغانستان به وقوع پیوسته است بخش زیادی از سیلاب که توسط این کشور کنترل نشده است به سمت ایران در حال حرکت می باشد.
 
وی افزود: این سیلاب حدود دو ساعت قبل از ورودی جریکه وارد رودخانه هیرمند شده است که پیش بینی می شود اگر به همین شدت ادامه پیدا کند به سد زهک نیز برسد.
 
به گفته شهرکی؛ حجم و سرعت ورودی آب از سمت افغانستان در حال حاضر میزان قابل قبولی است که می تواند برای کنترل ریزگردهای منطقه نیز موثر باشد.
 
وی ادامه داد: ورود آب به منطقه باعث شادمانی مردم منطقه شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست زهک تاکید کرد: این سیلاب مربوط به بارندگی های اخیر در افغانستان می باشد که به این منطقه سرریز شده و هیچ ارتباطی به حقابه سیستان ندارد.
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: