به گزارش خبرگزاری برنا، علی کریمی  با انتشار عکسی از مهناز افشار نوشت: «تولدتون مبارک خانم افشار، بهترین ها رو براتون آرزو می کنم کنار دختر گلتون.»

15-6-11-85646علی کریمی