به گزارش خبرگزاری برنا،  داریوش فرضیایی با انتشار عکس زیر نوشت:

وقتی اصل و بدل اینقدر با هم صمیمی بشن

تکلیفِ فرزندشون چی میشه

یادِ فیلمهای هندی بخیر

ghfoo3kjzfcdt7hthku

صفحه اجتماعی داریوش فرضیایی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: