به گزارش خبرگزاری برنا،  لیلا بلوکات با انتشار این عکس نوشت : زندگی فاصله ی آمدن و رفتن ماست. شاید آن خنده که امروز دریغش کردیم.

آخرین فرصت خندیدن ماست. زندگی همهمه مبهمی از خاطره هاست. هر کجا خندیدیم ، زندگی هم آنجاست. زندگی شوق رسیدن به خداست. خنده کن بی پروا ، خنده هایت زیباست ………روز همه دوستانم به شادی و خنده