مسجد وکیل شیراز در قرن ۱۲ خورشیدی به دستور کریم‌خان زند، موسس سلسله زندیه ساخته شد. کریم‌خان که شیراز را به عنوان پایتخت خود برگزید، بناهای زیبای بسیاری را در این شهر ساخت و یکی از بهترین فرمان‌روایان ایران بود.