حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از انتشار جدولی «جالب» در روز شنبه خبر داد.

انتظامی در صفحه ی توییتر خود نوشت: فردا جدول جالبی در سایت معاونت مطبوعاتی منتشر می شود، باید دید واکنش کسانی که اخیرا به حضور تیم خبری BBC اعتراض داشتند، چیست؟

109415_139