علی دایی این بار هم برای تعطیلات لیگ، تیمش را به سرعین در استان اردبیل برده است. او تیمش را برای انجام تمرینات هوازی به کوه های سرعین برد. قاسم دهنوی یکی از بازیکنان تیم صبای قم عکسی از تمرین امروز صبا منتشر کرده است.