برزو ارجمند با انتشار عکس زیر نوشت:

ساعت ۶ صبح و در انتظار پرواز

evmh82u9iqfq7xkfhdrr