حامد بهداد با انتشار این عکس نوشت : عکسی از میز گریم دندون طلا که شما در نمایش خانگی اون رو میبینید

 

a5jyb9nmn5ishm8l7fl6