احسان خواجه امیری با انتشار عکس زیر نوشت:

این جایزه رو به خاطر شما امشب به من دادن

خواستم ازتون تشکر کنم خدا رو شکر که شما رو دارم

که انقدر هوا مو دارین

تندیس بهترین البوم سال از نگاه مردم

fotf2nxsoplu5r1pn5q

صفحه اجتماعی احسان خواجه امیری