آتیلا حجازی در ذیل این پست نوشت: قابل توجه کسانی که میگفتند حجازی کافره و دین نداره .یادتون باشه حجازی اهل دو رویی و ریا گریه زاری در انظار عمومی نبود.

671084_374