به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سجاد محمدیارزاده با اشاره به اهمیت برگزاری اجلاس بین‌المللی مجمع جهانی شهرهای اسلامی اظهار داشت: موضوع مجمع جهانی شهرهای اسلامی در سال 92 با حضور شهرهای کشورهای اسلامی و شهرهای ایران شکل گرفته و به عنوان یک آژانس تخصصی شهری فعالیت می‌کند.

وی بیان کرد: مبحث اصلی در برگزاری اجلاس شهرهای اسلامی این مهم بوده که این شهرها وارد استانداردهای بین‌المللی شهرداری شوند که اقدامی اساسی در عرصه بین المللی است.

دبیرکل مجمع جهانی شهرهای اسلامی ادامه داد: پس از برگزاری اجلاس‌های مقدماتی، در اجلاس سوم که در وین با حضور 100 شهردار و محقق در علوم شهری و دینی با محوریت شاخص شکوفایی شهری (CPI) برگزار شد، یکی از سندهای توسعه سازمان «اسکان بشر» بوده و مجمع ماموریت دارد که شهرهای اسلامی را وارد CPI کند.

 یارزاده افزود: در اجلاس چهارم که در ژنو، مقر سازمان ملل برگزار شد، یکی از شهرهای ایران را به عنوان پایلوت شکوفایی شهری لحاظ کردند و آن شهر قزوین بود.

وی در مورد شکوفایی شهری خاطرنشان کرد: شاخص شکوفایی شهری یک شاخص چند بعدی برای برآورد چگونگی تشکیل شهرها و نحوه توزیع عدالت اجتماعی و اقتصادی بوده که دستاوردهای کلی شهر از طریق 6 موضوع قابل تعریف و شناسایی است.

دبیرکل مجمع جهانی شهرهای اسلامی بهره‌وری، قدرت تولید، اقتصاد پویا و پایدار شهری، توسعه زیرساخت‌ها، کیفیت زندگی، پایداری زیست محیطی، انسجام اجتماعی و برابری، حکمرانی خوب شهری و قانونگذاری را از جمله شاخص‌های شکوفایی شهری برشمرد و افزود: در برآورد کیفیت زندگی براساس فاکتورهای مختلف شهر سنجش می‌شود تا میزان حرکت به سمت توسعه و همچنین نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدها مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه در مورد کیفیت زندگی پارامترهای زیادی وجود دارد خاطرنشان کرد: برای مثال سه سال متوالی است که ذونیخ و وین در صدر رده بندی کیفیت زندگی در میان شهرهای جهان قرار دارند در واقع شکوفایی شهری به عنوان بخش جدایی ناپذیر از انقلاب داده‌ها و اطلاعات برای توسعه پایدار است که به عنوان چهار چوب نظارتی بر اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار شهری شناخته شده است.

یارزاده گفت: معرفی سند توسعه شهری پایدار، ارتقاء شاخص‌ها از جمله اهداف برگزاری اجلاس بین‌المللی مجمع جهانی شهرهای اسلامی به شمار می‌رود.

وی گفت: شهرها نباید با تراکم فروشی اداره شوند این مهم در حالی بوده که شهرها توانایی دستیابی به درآمدهای پایدار داشته و یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های پنجمین اجلاس، درآمدهای پایدار شهری است. 

یارزاده افزود: شهرها می‌توانند درآمدهای پایدار داشته باشند بدون اینکه شهر را بخواهند به شهروندان بفروشند. 

دبیرکل مجمع جهانی شهرهای اسلامی با اشاره به تجربه موفق قزوین در اداره شهر از طریق درآمدهای پایدار شهری گفت: در قزوین عمارت سعدالسلطنه که کاروانسرای متروکه‌ای به عنوان انبار لوازم اسقاطی مغازه‌های اطراف آن بود در اختیار شهرداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: شهرداری قزوین با احیا حجره‌های کاروانسرای قدیمی توانست، 350 حجره را بازسازی کند و هم‌اکنون از درآمد پایدار آن استفاده می‌کند.

دبیرکل مجمع جهانی شهرهای اسلامی بیان کرد: باید از پتانسیل شهرهای مختلف کشور در جهت ایجاد درآمد پایدار استفاده کرده و رویکردهای اقتصادی نسبت به درآمدها تغییر یابد.

یارزاده خاطرنشان کرد: بازنگری پتانسیل‌های شهری در راستای ارتقاء ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین توسعه دیپلماسی شهری در دستور کار است.