به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی و بین‌الملل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، این شرکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته در زمینه مترو و قطارهای شهری که با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی، طی روزهای ۱۹ الی ۲۲ خرداد ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، حضور فعال داشت. 

تاریخچه تصویری متروی تهران طی 61 سال در کنار سایر دستاوردهای مهم مدیریت شهری پایتخت در توسعه خطوط حمل و نقل ریلی (مترو) و بومی‌سازی بیش از 200کیلومتر تونل مترو با بیش از 120 ایستگاه ؛به مدت 4 روز در این نمایشگاه در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت. 

برپایی نمایشگاه عکس و مطبوعات آرشیوی،ارایه ماکت های برخی از ایستگاه های متروی تهران،ارائه کاتالوگ های مکتوب و همچنین حضور شرکت های پیمانکار و مشاور و نمایش برخی ازسیستم تاسیسات و قطعات به کار رفته در متروی تهران تنها بخشی از شاخصه های بارز این غرفه بود.