به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ دکتر روحانی: فضای مجازی کار شما خبرنگاران را ساده کرده است و همزمان اخبار را منتقل کنید.

به جهرمی دستور دادم تسهیلات ویژه ای را برای خبرنگاران در نظر گیرند. هم اینترنت پرسرعت در نظر گرفته شود.

اینترنت پر سرعت در اختیار خبرنگاران قرار گیرد و یک سال اینترنت پر سرعت رایگان به خبرنگاران به مناسبت امروز داده شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: