Ezatollah Soufi

مسابقات شطرنج کارکنان وزارت تعاون

مسابقات شطرنج کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های تابعه( یادواره پهلوان شهید ابراهیم هادی) منطقه سه با حضور استان های مرکزی ،لرستان، همدان ، کرمانشاه و ایلام در دو بخش آقایان و بانوان در خانه شطرنج ورزشگاه شهدای پنج مرداد اراک برگزار شد.

نظر شما