Mohammad Alinejad

همزمان با سراسر کشور راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرها و نقاط مختلف استان لرستان برگزارشد.

نظر شما