Abbas Amiri

همراه با سراسر کشور راهپیمایی روز جهانی قدس در شیراز برگزار شد.

نظر شما