Mostafa Abbasi

همزمان با سراسر کشور مردم مشهد در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به میدان آمدند تا بار دیگر حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام و بر مبارزه با رژیم صهیونسیتی و آمریکا تاکید کنند.

نظر شما