• تاریخ:

  رفتن به جایی که در شرایط معمول هم حال و هوای خوبی ندارد و از در و دیوارش بوی مرگ می آید، می تواند حال آدم را دگرگون…

 • تاریخ:

  این مجموعه در دوران قرنطینه خانگی ، "از داخل خانه " از کوچه پارک امین الدوله-محله دروازه شمیران تهران ، عکاسی شده است .

 • تاریخ:

  سیزدهم فروردین ۱۳۹۹ و ۱۳۹۷ در پارک جنگلی شیان تهران

 • تاریخ:

  سیزده به در ، سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن های نوروزی ایران است . در تقویمهای رسمی ایران ، این روز ، "روز طبیعت…

تصاویر بیشتر