با آغاز فعالیت برخی اصناف از اواخر فروردین ماه، اغلب شهروندان و اصناف در ابتدا با رعایت اصول خود مراقبتی ترددها و فعالیت ها را آغاز نمودند اما این روند در ادامه بین اغلب شهروندان و اصناف رنگ باخت که دلایل مختلفی همچون عدم توانایی تهیه ماسک و دستکش و یا عدم سازگاری با این اقلام بهداشتی از سوی افراد، کمبود تهیه اقلام در برخی موارد، عدم تجهیز مداوم به مواد ضد عفونی و اقلام بهداشتی از سوی اصناف را می توان بر شمرد. بازارهای آبادان نیز از این شرایط مستثنی نبوده و در روزهای اخیر این بی توجهی ها سبب افزایش شمار مبتلایان در این شهرستان شده است.

لینک کوتاه خبر