بانوی کماندار استان مرکزی این روزها با وجود بسته بودن سالنهای ورزشی به دلیل شیوع کرونا ویروس ، تمرینات خود را به صورت انفرادی با جدیت دنبال میکند، ((مهرک فرجی)) از مدال آوران رشته تیروکمان کشور است.

لینک کوتاه خبر